Nastavitve piškotkov
Domov / PROGRAMI / ...

TOM TELEFON

 

116 111 je brezplačna telefonska linija za zaupno pomoč in svetovanje otrokom in mladostnikom v stiski - Telefon za otroke in mladostnike (TOM). V skladu z direktivo Evropske komisije, ki uvaja poenotene telefonske številke za vse humanitarne projekte na območju Evropske unije, je 23. 3. 2012 pričela delovati nova številka TOM telefona 116 111 (prej 080 1234).

TOM telefon je nastal leta 1990 na pobudo Komisije za otrokove pravice pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. V Sloveniji v okviru Nacionalne mreže TOM trenutno deluje 15 svetovalnih skupin, ki združujejo približno 200 svetovalcev prostovoljcev in so povezane z enotno telefonsko številko 161 111. Telefonska številka je brezplačna, deluje vsak dan med 12. in 20. uro in klicalcem omogoča anonimnost.

sikiş izleporno

TOM je namenjen vsem mladim, ki imajo kakršnekoli težave in se želijo o njih pogovoriti, saj je odraščanje že samo po sebi burno obdobje, ki prinaša toliko sprememb, da vsak otrok in mladostnik potrebuje priložnost, da se o njih sproščeno pogovori. Je program svetovanja, informiranja ter usmerjanja.

V letu 2010 je bilo skupno število klicev na TOM telefon 28.676, od tega 4.940 klicev, pri katerih je bil opravljen tudi svetovalni razgovor. Po spolu med klicalci še vedno prevladujejo dekleta, ki opravijo približno 62% klicev, fantje pa 38%. Po starostni strukturi prevladujejo otroci in mladostniki stari od 10 do 18 let, med njimi je največ 12, 13, 14, in 15 letnikov.

Svetovalec na TOM-u ponuja in posreduje mladim informacije, spodbudo, podporo in pomoč v obliki svetovalnega pogovora po telefonu. Tudi svetovalcu je v tem programu zagotovljena anonimnost, star mora biti najmanj 19 let, uspešno opraviti predstavitveni razgovor in program usposabljanja za svetovanje po telefonu, ki je opredeljeno v nacionalnem programu svetovalcev na TOM telefonu in ga opravijo strokovnjaki, posebej usposobljeni za to delo.

 DRUGE TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA POMOČ V STISTKI:

Papilot - center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj: 02/229-94-40
Slovenska karitas: 01/232 31 86
SOS telefon za ženske, otroke in žrtve nasilja: 080 11 55
Samarijan - zaupni telefon: 080 11 13
Sopotnik - pomoč v duševni stiski: 080 22 23
Krizni center za mlade od 7 do 18 leta: 02/250 26 60

NEKATERE POVEZAVE ZA POMOČ V STISKI:

Problemi odraščanja:
www.tosemjaz.net
http://www.na-svet.net

Osebne stiske:
Društvo za nenasilno komunikacijo
Anonimni alkoholiki
Med.Over.Net - motnje hranjenja
Med.Over.Net - pomoč pri zasvojenosti z drogami
Center za preprečevanje odvisnosti

Družina in partnerstvo:
Mirabi - zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Človekove pravice:
Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji - človekove pravice
Slovenski odbor za Unicef
Dijaška organizacija Slovenije
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

 

« nazaj